سوالات متداول

1آذرخش تکنیک چه خدماتی را ارائه میدهد ؟
1- تاسیسات برقی 2- سیستم های حفاظتی 3-پلیس محله 4-نصب و راه اندازی تلفن سانترال 5-مهندسی پزشکی 6-وغیره....
2آذرخش تکنیک را توضیح دهید ؟
آذرخش تکنیک اولین سامانه در خواست کارشناس فنی به محل پروژه می باشد.
3نحوه پرداخت ؟
بعد از تمام کار تکنسین مربوطه با ارسال گزارش برای سامانه شرکت نیز فاکتور را صادر ومشتری به صورت انلاین نسبت به پرداخت ان اقدام مینماید ودر صورت عدم رضایت هیچگونه وجهی دریافت نمیگردد
4نحوه ثبت درخواست ؟
میتوان به سه روش جهت ثبت درخواست اقدام کرد : روش اول : با استفاده از سامانه آذرخش تکنیک به ادرس www.anykaar.com ،www.anykaar.ir و یا aspsmart.ir روش دوم : ثبت سفارش توسط اپلیکیشن آذرخش تکنیک که میتوان به صورت مستقیم از سایت دانلود کرد . روش سوم : تماس با شماره 33855036 وثبت درخواست تلفنی