خصوصی کردن استوری‌های اینستاگرام امکان‌پذیر می‌شود.